Katı Atık Nedir?

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha birçok yerde oluşabilir.

Katı atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılırlar.

 

BİLEŞENLERİ

Ülkemizde çöp bileşenleri; %68 organik atık, %13 değerlendirilebilir katı atık,  %19 diğer atıklardır.

Katı atık miktarı ve bileşimi, mevsimlere, bölgelerin coğrafik ve yaşayanların ekonomik ve kültürel seviyelerine göre değişmektedir.

Katı Atık Yönetimi

Sürdürülebilir Atık Yönetimi

 

Günümüzde katı atık çeşitlerinin çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanması, taşınması yanında yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm gibi değerlendirme yöntemleri de uygulanmaktadır. Bunlara ilave olarak kaçınılmaz çöplerin çevremizden uzaklaştırılmasını içeren yakma, gömme işlemlerini kapsayan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Bu yöntemlerin tümünün planlandığı, uygulandığı ve takip edildiği bütünsel sistem Katı Atık Yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek öncelikle daha az atık üretilmesine ve daha sonrasında ise atıkların yeniden değerlendirilerek kullanıma ve ekonomiye geri kazandırılmasının öne çıktığı Sürdürülebilir Atık Yönetimi önem kazanmıştır.

 

 

Bunun için uygulanan Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların

Geri Dönüşüm veya Tekrar Kullanım yöntemleri ile

Geri Kazanılmasıdır. 

KATI ATIKLARIN KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASI HALK EĞİTİMİ

© Doğa ile Barış Derneği
Site içinde yeralan bilgiler, Doğa ile Barış derneğinin yazılı izni olmadan 
kısmen ya da tamamen basılamaz, çoğaltılamaz, alıntılanamaz.
Emeğe saygı gösterdiğiniz teşekkür ederiz...